Rastrové bloky

Rastrové bloky pomáhají snadnějšímu přesnému kreslení. Pomocí vyznačených teček lze snadněji odhadnout vzdálenosti, nebo kreslit přesnější čáry

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.