Souhlas s použitím souborů cookies a informace

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost MarketArt u Bílé paní, jehož provozovatelem je fyzická osoba Ivana Bílá, Na Skalce 70, Vráž, IČO: 71361545 (dále jen „MarketArt”), e-mailová adresa: info@marketart.cz, jakožto provozovatel této webové stránky a jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „správce“), užívá na této webové stránce https://www.marketart.cz MarketArt u Bílé paní | Výtvarné potřeby a obchod pro tvořivé. (dále jen „správce“) užívá na tomto e-shopu soubory Cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • fungování e-shopu;
Sběr Cookies za účelem uvedeným lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).   Sběr Cookies za účelem uvedeným níže je možné na základě zákonného důvodu – Souhlasu subjektu údajů.
 • měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na e-shopu;
 • marketingové účely.
Cookies, které jsou využívány za účelem měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na e-shopu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě. Tímto vám poskytujeme informace k tomu, abyste mohli učinit informované rozhodnutí ohledně vašeho Souhlasu. Tento Souhlas je udělen na dobu 36 měsíců a může být kdykoliv odvolán.  Cookies statistické a marketingové začínáme využívat až na základě tohoto Souhlasu

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Účel použití souborů cookie

K personalizaci obsahu a reklam a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz, viz tabulka níže. .  Zamezení ukládání funkčních Cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce e-shopu v plném rozsahu. Pokud máte zřízený zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v  Cookies souborech, přiřazeny i k Vašemu zákaznickému účtu.  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je správce zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.  

Targeting

 1. Správce  dále využívá k analýze a testování svých Cookies soubory pro tzv. targeting, a re-targeting, tedy optimalizaci e-shopu a na nich zobrazovaných reklam.
 2. K tomuto účelu využívá správce software Sklik, Google Ads vyvinutý společností Google Inc., (dále společně “software k analýze a testování”) 
 3. Analýza prostřednictvím softwarů k analýze a testování probíhá pomocí Cookies souborů, které identifikují koncová zařízení uživatelů a přiřadí jim interní označení (tzv. ID). IP adresy shromažďované Cookies soubory jsou před uložením zkráceny a tím je vyloučena identifikace uživatelů koncových zařízení. Pomocí tzv. tracking pixelu umístěného na e-shopu jsou pak příslušnému ID přiřazeny údaje o užívání e-shopu a uloženy. Analýza údajů spojených s ID pak probíhá v agregované podobě vylučující jakoukoliv zpětnou vazbu na konkrétního uživatele koncového zařízení.
 4. Příjemcem údajů shromážděný soubory Cookies  jsou společnosti uvedené v tomto Souhlase..
 • Software Sklik: Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/
 • Google Ads: Pro účely lépe cílené reklamy Google Inc. sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací na https://support.google.com/google-ads/answer/2472738?hl=c
 • MTMSYS s.r.o. je  dodavatel IT a marketingových služeb, se kterým máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu.
  Zakázáním zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům na e-shopu členů samosprávné asociace European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), a to prostřednictvím tzv. preferenčního manažera dostupného na e-shopu http://www.youronlinechoices.com/, který do Vašeho koncového zařízení instaluje tzv. „opt-out“ cookie soubor.  V případě dotazů nebo pokud chcete vznést námitku, neváhejte nás kontaktovat na naší adrese nebo zašlete email na info@marketart.cz

Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

 1. MarketArt využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě Facebook, a to formou zřízení a provozu svých stránek na této sociální síti a dále implementací pluginů této sociální sítě do svých webových stránek.
 2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může správce ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je správce považován spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR.
 3. Správce nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů.
 4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace správce  s veřejností.
 5. Právní důvod pro zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.
 6. Správce nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou správci k dispozici.
 7. Správce  zřídil a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích: Facebook, dostupné na https://www.facebook.com/marketart.cz/; V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak správcem, tak také provozovatelem samotné sociální sítě.
 8. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage MarketArt (jako např. komentáře / videa P obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává MarketArt formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností.
 9. Správce bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či Správcem.
 10. V případě, že správce bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených výše.

Užívání sociální pluginů

 1. MarketArt umístil na své webové stránky pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webových stránek se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o pluginy následujících sociálních sítích: Facebook.
 2. Pluginy sociálních sítí jsou do webových stránek zakomponovány tzv. metodou dvojího kliku, aby byli návštěvníci webových stránek co nejvíce chráněni. Díky této metodě nejsou Vaše osobní údaje předávány provozovateli příslušného pluginu automaticky, jakmile na webovou stránku vstoupíte, ale až poté, co plugin aktivujete.
 3. K aktivaci pluginu dojde, jakmile na něj kliknete (první klik). Dalším kliknutím na plugin již dojde k jeho využití, tj. např. odeslání „liku“. Aktivaci můžete kdykoli opět zrušit, což však nebude mít vliv na již realizované předání Vašich osobních údajů
 4. V případě, že u provozovatele příslušného pluginu máte zřízen uživatelský účet a jste v něm v době kliknutí na plugin na webové stránce i MarketArt přihlášeni, budou Vaše osobní údaje přiřazeny provozovatelem pluginu přímo tomuto Vašemu uživatelskému účtu.
 5. Správce nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou správci k dispozici.
 

Google Analytics

 1. K optimalizaci e-shopu používá správce analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný Google Inc.
 2. Google analytics analyzuje chování uživatelů e-shopu, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě Cookies souborů, jež shromažďují následující údaje:
 • typ/verze prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • referer URL (předchozí navštívená stránka);
 • název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);
 • čas dotazu na server.
 1. Správce používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení.
 2. Údaje, které vytvoří Cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server i Google ve Spojených státech amerických.  Google nepropojuje IP adresu obsaženou v Cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.
 3. Doba zpracování Cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na 24 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics.    

Shromážděné Cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • MTMSYS s.r.o., Nad Krocínkou, 317/48, Prosek, 190 00 Praha 9 ( dále jen  „MTMSYS s.r.o.“), 
 • Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., se sídlem  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ( dále jen  „Google Analytics a Google Ads“), 
 • Sklik provozovaný Seznam cz a.s, IČO: 26168685 se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, (dále jen „Sklik“),
 • Heuréka.cz, provozovaná Heureka Group a.s., IČO: 07822774 se sídlem Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „Heureka.cz“)
 • Hotjar, Hotjar Ltd, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ( dále jen „Hotjar“).
 • Facebook Pixel, provozované Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko ( dále jen „Facebook Pixel“),
Veškeré detailní informace ohledně Cookie, délku a popis v cookie manageru. V Praze dne  10.11.2021