COOKIES

Milí uživatelé,

na základě § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky využívají tzv. cookies, tedy malé textové soubory, které si naše webové stránky uloží do vašeho počítače. Díky cookies zaznamenává webová stránka informace o vaší návštěvě, například informace o preferovaném jazyce a jiných nastaveních.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k identifikaci vás jako konkrétních osob.

 1. MarketArt u Bílé paní, jehož provozovatelem je fyzická osoba Ivana Bílá, Na Skalce 70, Vráž, IČO: 71361545 (dále jen „MarketArt”), e-mailová adresa: info@marketart.cz, jakožto provozovatel této webové stránky a jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „správce“), užívá na této webové stránce https://www.marketart.cz MarketArt u Bílé paní | Výtvarné potřeby a obchod pro tvořivé. soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@marketart.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • MTMSYS s.r.o., Nad Krocínkou, 317/48, Prosek, 190 00 Praha 9 ( dále jen „MTMSYS s.r.o.“),

 • Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., se sídlem Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ( dále jen „Google Analytics a Google Ads“),

 • Facebook Pixel, provozované Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko ( dále jen „Facebook Pixel“),

 • Sklik provozovaný Seznam cz a.s, IČO: 26168685 se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, ( dále jen „Sklik“),

 • Hotjar, Hotjar Ltd, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ( dále jen „Hotjar“).

9. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Nutné

CookieConsent

Ukládá souhlas se zpracováním cookies

365 dní

MTMSYS s.r.o.

Nutné

sid

Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky.

29 dní

MTMSYS s.r.o.

Statistické

_ga [x2]

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

MTMSYS s.r.o.

Statistické

_gat [x2]

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

MTMSYS s.r.o..

Google Inc.

Statistické

_gid [x2]

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generován í statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

Session

MTMSYS s.r.o.

Marketingové

test_cookie

Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

Session

MTMSYS s.r.o.

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Ads pro zacílení reklam

540 dní

Google Inc. + MTMSYS s.r.o.

Marketingové

collect

Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu

Session

Google Inc.

Marketingové

tr

Facebook Pixel

Session

Facebook Inc + MTMSYS s.r.o.

Marketingové

retargeting

Sklik

540 dní

Seznam.cz a.s. + MTMSYS s.r.o.

Marketingové

hotjar

HotJar tracking kód

1 rok

HotJar Ltd. + MTMSYS s.r.o.

Marketingové

zbozi

Sklik

540 dní

Seznam.cz a.s. + MTMSYS s.r.o.

Marketingové

heureka

konverzní kód Heuréka.cz

540 dní

Miton CZ s.r.o. + MTMSYS s.r.o.

10.. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů:

11. Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete obecně, s platností pro všechny í používané cookies soubory, zamezit následujícími způsoby:

Google Analytics

Bližší informace o ochraně soukromí klikněte tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

Hotjar

Bližší informace o ochraně soukromí klikněte tady a o možnosti vyloučit používání cookies zase tady.

Google Ads

Bližší informace o ochraně soukromí klikněte tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

Facebook Pixel

Bližší informace o ochraně soukromí klikněte tady a o možnosti vyloučit používání cookies zase tady.

Sklik

Bližší informace o ochraně soukromí klikněte tady a o možnosti vyloučit používání cookies zase tady.

12. Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu. Pokud máte zřízený zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v cookies souborech, přiřazeny i k Vašemu zákaznickému účtu.

13. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je MarketArt zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Google Analytics

 1. K optimalizaci webových stránek používá MarketArt analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný Google Inc.

 2. Google analytics analyzuje chování uživatelů webových stránek, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě cookies souborů, jež shromažďují následující údaje:

 • typ/verze prohlížeče;

 • použitý operační systém;

 • referrer URL (předchozí navštívená stránka);

 • název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);

 • čas dotazu na server.

 1. MarketArt používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení.

 2. Údaje, které vytvoří cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server i Google ve Spojených státech amerických. Google nepropojuje IP adresu obsaženou v cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.

 3. Doba zpracování cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na 26 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics.

 4. Ukládání cookies souborů pro nástroj Google Analytics můžete zamezit následujícími způsoby:

Targeting

 1. MarketArt dále využívá k analýze a testování svých cookies soubory pro tzv. targeting, a re-targeting, tedy optimalizaci webových stránek a na nich zobrazovaných reklam.

 2. K tomuto účelu využívá MarketArt software Sklik, Google Ads vyvinutý společností Google Inc., Facebook Pixel vyvinutý Facebook Inc., software Hotjar vyvinutý Hotjar Ltd (dále společně “software k analýze a testování”)

 3. Analýza prostřednictvím softwarů k analýze a testování probíhá pomocí cookies souborů, které identifikují koncová zařízení uživatelů a přiřadí jim interní označení (tzv. ID). IP adresy shromažďované cookies soubory jsou před uložením zkráceny a tím je vyloučena identifikace uživatelů koncových zařízení. Pomocí tzv. tracking pixelu umístěného na webové stránce jsou pak příslušnému ID přiřazeny údaje o užívání webové stránky a uloženy. Analýza údajů spojených s ID pak probíhá v agregované podobě vylučující jakoukoliv zpětnou vazbu na konkrétního uživatele koncového zařízení.

 4. Příjemcem údajů shromážděný soubory cookies jsou společnosti uvedené v bodě 8 těchto zásad.

 5. Software Sklik: Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

6. Google Ads: Pro účely lépe cílené reklamy Google Inc. sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací na https://support.google.com/google-ads/answer/2472738?hl=c

7. Facebook Pixel v nerozšířené verzi od Facebook Inc., který je tvořen JavaScriptem, jež nám pomáhá porozumět Vašemu zájmu na našich webových stránkách a následně Vám díky tomu také nabídnout na webových stránkách i Facebook Inc. produkty, které pro Vás budou zajímavé (více informací k fungování webové stránky i Facebook Inc. naleznete na https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook Pixel funguje jako tzv. pseudonym, tzn. že jeho pomocí nelze určit Vaši osobu.

8. Hotjar je nástroj používaný pro analýzu návštěvnosti a zlepšení ovladatelnosti tohoto webu a pro optimalizaci nabídky na tomto webu. Více informací o tomto nástroji a o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na https://www.hotjar.com/privacy.

9. MTMSYS s.r.o. je dodavatel IT a marketingových služeb, se kterým máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu.

10 Heuréka cz je nástroj pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení. Této službě můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. íce informací o tomto nástroji a o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

11. Zakázáním zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům na webových stránkách členů samosprávné asociace European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), včetně i MarketArt, a to prostřednictvím tzv. preferenčního manažera dostupného na webové stránce http://www.youronlinechoices.com/, který do Vašeho koncového zařízení instaluje tzv. „opt-out“ cookie soubor.

Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

 1. MarketArt využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek.

 2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může MarketArt ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je MarketArt považována spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR.

 3. MarketArt nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů.

 4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace MarketArtu s veřejností.

 5. Právní důvod pro zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech MarketArtu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

 6. MarketArt nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou MarketArtu k dispozici.

 7. Zpracování osobních údajů na Fanpages

 1. MarketArt zřídil a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích:

 1. V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak MarketArt, tak také provozovatelem samotné sociální sítě. MarketArt a provozovatel příslušné sociální sítě tak zpracovávající osobní údaje jako tzv. společní správci..

8. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage MarketArt (jako např. komentáře / videa P obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává MarketArt formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností.

9. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů tak představují oprávněné zájmy MarketArtu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas subjektů údajů.

10. MarketArt bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či MarketArt.

11. V případě, že MarketArt bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených výše.

Užívání sociální pluginů

 1. MarketArt umístil na své webové stránky pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webových stránek se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o pluginy následujících sociálních sítích:

 • Facebook;

 1. Pluginy sociálních sítí jsou do webových stránek zakomponovány tzv. metodou dvojího kliku, aby byli návštěvníci webových stránek co nejvíce chráněni. Díky této metodě nejsou Vaše osobní údaje předávány provozovateli příslušného pluginu automaticky, jakmile na webovou stránku vstoupíte, ale až poté, co plugin aktivujete.

 2. K aktivaci pluginu dojde, jakmile na něj kliknete (první klik). Dalším kliknutím na plugin již dojde k jeho využití, tj. např. odeslání „liku“. Aktivaci můžete kdykoli opět zrušit, což však nebude mít vliv na již realizované předání Vašich osobních údajů

 3. V případě, že u provozovatele příslušného pluginu máte zřízen uživatelský účet a jste v něm v době kliknutí na plugin na webové stránce i MarketArt přihlášeni, budou Vaše osobní údaje přiřazeny provozovatelem pluginu přímo tomuto Vašemu uživatelskému účtu.

 4. MarketArt nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou i MarketArt k dispozici.